Mursi woman, Omo Valley, Ethiopia

Mursi woman, Omo Valley, Ethiopia